Musiek

‘n Kleine weg voel soos musiek, juis omdat ons ‘n mistieke weg betree. Die mistieke weg is ‘n liefdesavontuur die onbekende in. Die eenwording met als kan oorweldigend wees, beide in oorstelpte verwondering en hartverskeurende medelye.

Stil se note:

  • Stilte
  • Afsondering
  • Ekstase
  • Vriendskap
  • Medelye
  • Eenvoud
  • Beauty