Spirit

Die diverse, gefragmenteerde, subjektiewe realiteite waarin ons leef vra na ‘n integrerende fokus.

Stil kies medelye as fokus in die see van bewussyn sodat almal se lyding verlig word. Hierdie fokus kom in al die geestelike tradisies van die mens voor.

Ons spiritualiteit is ‘n bewuste integrasie van mens se ganse lewe met ‘n fokus op die beliggaming van medelye (*).

 So ‘n definisie van spiritualiteit of geestelikheid  is oop genoeg om Christelik, nie- Christelik en sekulêre belewings van spiritualiteit te verwelkom.

(*) Schneiders (2005)  gee ‘n soortgelyke definisie (Christian spirituality: Definition, methods and types. The New Westminster Dictionary of Christian Spirituality, pp. 1-6) : “Spirituality as lived experience can be defined as conscious involvement in the project of life integration through self-transcendence toward the ultimate value one perceives.”