Stil

Stil is ‘n kleine weg in Afrika waarlangs mens ‘n geestelike praktyk beoefen om stil te word. In die stilte kan jou hart oopmaak, sodat jy met medelye in jou wêreld betrokke kan wees.

Stil lê die horison.

 

 

Leave a Reply